Auto Moto Zážitky

Rezervační podmínky

Vystavovatel poukazu na webovém portálu zřídil strojové řešení pro:

> ověřování délky platnosti poukazů

> zjištění vlastností zážitku včetně místa konání a potřebného vybavení

> zobrazení kontaktů na instruktory/trenéry

> případně pro rezervaci termínu konání

Zákazník je povinen pro výše uvedené úkony využít výhradně toto strojové řešení.
Bude-li systém vykazovat chyby, smí zákazník úkony řešit prostřednictvím emailové komunikace: podpora@sportcourses.cz 

Povinností držitele poukazu je ozvat se dodavateli zážitků s dostatečným předstihem před koncem platnosti poukazu a tím umožnit dodavateli aby mohl nachystat vše potřebné pro zdárné dodání služeb.

Ozve-li se zákazník dodavateli méně, jak 30 dní před koncem platnosti poukazu, může nastat situace, že dodavatel nenajde žádný volný slot ve svém diáři, což bude mít za následek, že zákazník bude povinen si za poplatek prodloužit platnost poukazu.

Obdržel-li držitel poukazu od vystavovatele kontakt na instruktora (dodavatele zážitku), má se za to, že je povinností držitele poukazu kontaktovat instruktora a s ním si domluvit takový termín konání zážitku, který bude vyhovovat oběma stranám.

Dodavatel zážitku či instruktor není povinen připomínat držiteli poukazu, že by si měl domluvit termín odebrání služeb.
Vystavovatel poukazu ani instruktor nejsou povinni informovat objednavatele či držitele poukazu o blížícím se konci platnosti poukazu. V zájmu samotného držitele poukazu je, aby si hlídal platnost poukazu, včas kontaktoval instruktora a vyvinul maximální úsilí za účelem domluvení oboustranně vhodného termínu konání zážitku.