Auto Moto Zážitky

Vyloučení odpovědnosti

Pořadatel/dodavatel zážitku si vyhrazuje právo

1. změnit místo srazu či konání zážitku,

2. změnit čas setkání či zahájení zážitku,

3. změnit značku, model či typ stroje,

4. nekonat událost pro poruchu na stroji, nemoc instruktora, obsazenost místa konání, nevhodné počasí, pandemii, vládní omezení, vyšší moc,

5. nekonat událost, pokud nebude splněna podmínka minimálního počtu účastníků,

6. zkrátit délku zážitku z důvodu pozdního příchodu účastníků,

7. nedodat zážitek zákazníkovi mimo předem domluvené časové okno,

8. neumožnit čerpat služby z důvodu nevhodného oblečení nebo vybavení účastníků,

9. změnit místa a/nebo čas ukončení zážitku, dodavatele a/nebo osobu, jež bude na zážitku působit jako průvodce/instruktor,

10. odmítnout ovládání stroje takovým účastníkům, kteří nemají požadované oprávnění nebo pokud instruktor nabyde subjektivního podezření ohledně nedostatečného fyzického/psychického stavu účastníka,

11. ukončit účast takovému účastníkovi, který nedbá pokynů instruktora nebo by mohl být příčinou vzniku škody na zdraví či majetku jiných účastníků/pořadatele/instruktora/třetích stran,

12. neumožnit účast na zážitku takové osobě, která nestvrdí svým podpisem seznámení s bezpečnostními pravidly a možnými riziky.

Rezervace termínů a konání zážitků

1. Pořadatel doporučuje, aby si zájemce rezervoval svou účast nejméně 10 dní před preferovaným termínem odebrání služeb.

2. Pořadatel zážitku si vyhrazuje právo odbavovat dotazy a požadavky zákazníků postupně, tak, jak dorazily, i přesto, že by to mělo znamenat významnou časovou prodlevu v komunikaci.

3. Pořadatel zážitku si vyhrazuje právo přijímat zákaznické rezervace v takovém pořadí, ve kterém mu dorazily.

4. Pořadatel zážitku si vyhrazuje právo změnit minimální nebo maximální počet účastníků dané události.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo nesdělovat dotazujícím se zájemcům počty přihlášených účastníků daných událostí z personálních důvodů.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout v daný termín zákaznickou rezervaci, přičemž nemusí uvádět důvod.

7. Termíny událostí, jež jsou zveřejněné na webu mohou být v reálu již zcela či částečně obsazené a to z toho důvodu, že někteří zájemci o účast na události nevyužijí strojový rezervační systém, nýbrž účast si objednají mailem či SMS.

8. Místo nebude rezervováno takovému zájemci, který neprovedl plnou úhradu zážitku předem.

9. Platby na místě se, až na výjimky, neumožňují.

Účast na zážitku

1. Účastník dbá pokynů pořadatele a jeho zástupců.

2. Účastník nepřeceňuje své schopnosti a vždy svým jednáním předchází škodě na zdraví či majetku.

3. Účastníci se účastní na jejich vlastní riziko a odpovědnost. I při dodržování bezpečnostních pravidel může dojít ke škodě na zdraví, životním prostředí nebo majetku, toto riziko každý účastník dobrovolně podstupuje.

4. Zákazník bude bez zbytečného odkladu informovat instruktory/pořadatele o jakýchkoliv na jeho straně známých skutečnostech, které by mohly:

a. být příčinou narušení hladkého průběhu akce,

b. negativně ovlivnit zdraví jeho vlastní nebo jiných účastníků nebo instruktorů,

c. ohrozit bezpečnost jiných účastníků a instruktorů či znamenat riziko pro dodavatele a jeho majetek

d. být příčinou poškození životního prostředí či majetku dodavatele či třetí strany.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo nedodat zážitek a/nebo nepovolit sportovní aktivitu takovému dítěti (osobě mladší 15 let), kterému jeho zákonný zástupce (rodič) nepotvrdil souhlas s účastí na aktivitě formou vlastnoručního podpisu na prohlášení (může být v papírové nebo elektronické podobě).

6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast takovému zájemci, který nemá dispozice a/nebo schopnosti a/nebo zkušenosti, potřebné pro účast na daném zážitku, dále, kterému by jeho vlastní účast mohla vyvolat zhoršení jeho zdravotního stavu, ohrozit bezpečnost jiných účastníků či narušit hladký průběh akce.

Škody

1. Osoba, jež svou činností způsobila škodu je povinna tuto škodu v plné výši poškozené straně/osobě uhradit.

2. Každý řidič je zodpovědný za škody, které v průběhu manipulace s vozem způsobí.

3. Veškeré škody na majetku, životním prostředí či zdraví jdou k tíži účastníka, byl-li příčinou.

4. Řidič hradí případné přestupky a škody, které během manipulace s vozidlem způsobí.

5. Pořadatel, instruktor ani majitel pozemků není odpovědný za újmy na životním prostředí, majetku či zdraví účastníků, které nezpůsobil a nemohl ovlivnit.

6. Pořadatel nenese odpovědnost za škody, které účastník způsobí sobě, životnímu prostředí či třetím osobám v souvislosti s jeho účastí na zážitku, pokud tuto škodu zavinil nebo vznikla v souvislosti s porušením bezpečnostních pravidel či obecně právními předpisy.

Nabídka na webu a vlastnosti zážitku

1. Fotografie, jež jsou zveřejněny na webovém portále, mohou mít jen ilustrační charakter.

2. Provozovatel webového portálu si vyhrazuje právo nezveřejňovat všechny pořádané události, zejména události privátní či takové termíny, na kterých byl dosažen minimální/maximální počet účastníků.

3. Texty na webu jsou jen informativní, mohou být neúplné. Služba se může od popisu zážitku lišit.

4. Dodavatel zážitku si vyhrazuje právo přizpůsobit/změnit charakter a/nebo obsah a/nebo program zážitku jednotlivým účastníkům, ročnímu období, denní době, klimatickým podmínkám a vládním nařízením.

5. Stránky jsou napojeny na službu Google Analytics, používají soubory cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tím souhlasíte.