Auto Moto Zážitky

Často kladené otázky

Obchodní značka AUTO-MOTO-ZAZITKY je dodavatel vlastních i cizích motoristických zážitků. Zážitky jsou na webovém portálu prodávány formou dárkových poukazů. 

Specializujeme se na různé odvětví motoristických sportů, adrenalin, odborné kurzy a workshopy. 

Lze koupit i účast na amatérských závodech. Spolupracujeme jen s prověřenými spolehlivými dodavateli a trpělivými instruktory. 

Usilujeme o brzké dodání zážitku zákazníkovi. Službu chceme dodat všem držitelům poukazu, našim postranním úmyslem není nedodat služby z důvodu uplynutí platnosti voucheru. 

Zakládáme si na hladké komunikaci v souvislosti se stanovením oboustranně vhodného termínu konání.

Jaké události pořádáme

 • adrenalin zážitky 
 • jízdy zručnosti 
 • výuku pokročilých technik 
 • motoristické kurzy a tréninky 
 • odborné workshopy 
 • výpravy a expedice 
 • akce na zakázku pro skupiny přátel 
 • firemní akce a team-building 
 • amatérské závody 
 • zájezdy za motoristickými zážitky

Jak získat poukaz

1. vytvořte si zákaznický účet (bezplatná registrace) 

2. ověřte svou emailovou adresu, po kliknutí na ověřovací odkaz vás rovnou přihlásíme 

3. jako přihlášení si vyberte zážitek 

4. objednejte zážitek na webu 

5. po uhrazení plné ceny vám na e-mail zašleme dárkový poukaz ve formátu PDF

6. za příplatek vám můžeme zaslat tištěný poukaz na adresu (doporučená listovní zásilka, barevný tisk na tvrdý lesklý papír)

6. poukaz můžete darovat známému nebo využít osobně 

7. darujte buď tištěný nebo elektronický poukaz 

8. obdarovaný musí poukaz využít ve lhůtě platnosti

 

Jak využít poukaz a rezervovat termín konání zážitku

Privátní zážitky:

 • uzavřená událost (buď jednotlivec, nebo skupina) 
 • privátní termín konání, který bude vyhovovat oběma stranám

Zážitky s předem stanoveným termínem:

 • pořadatel si vyhrazuje právo vypisovat termíny událostí v souladu s počtem vystavených poukazů (pořadatel vyhlašuje nové termíny tak, aby v rámci sezóny uspokojil všechny zájemce o odebrání služeb)

V den čerpání služeb předejte instruktorovi vytištěný voucher Podpisem stvrdíte proškolení/seznámení s pravidly pro účast na zážitku Vaše spokojenost nás zajímá, udělte naší firmě SPORTKURZ s.r.o. na Googlu recenzi

 

Termín konání
Děkujeme, že nás nebudete kontaktovat dříve, než zakoupíte na webu zážitek! 

Důvod: koordinátor nezná časové možnosti jednotlivých instruktorů.

Jakmile bude zážitek ze strany zákazníka uhrazen, automaticky zasíláme na mail voucher s kontakty na instruktora. Držitel poukazu může kdykoliv kontaktovat instruktora a domluvit si s ním takový termín, který bude vyhovovat oběma stranám. U privátních a skupinových zážitků domlouvá termín konání držitel poukazu, přičemž bere ohledy na časové možnosti instruktora a dostupnost strojů a polygonů.

Instruktor 

Zaměstnanec nebo odpovědný zástupce dodavatele zážitků. Osoba, která vyniká v některé aktivitě a své znalosti rád předává zákazníkům a přitom dbá na jejich bezpečnost.

 

Koordinátor

Je pracovník zážitkové agentury, odpovídá na dotazy zákazníků, ověřuje platnost poukazů, je prostředníkem mezi klientem a dodavateli.

 

Účet a zákaznická sekce 

 • zákaznická sekce je zabezpečené rozhraní, do které lze vstoupit pomocí přihlašovacích údajů 
 • zákaznickou sekci mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si vytvořili účet 
 • pro vytvoření účtu je třeba vyplnit stručný bezplatný registrační formulář 
 • účast na zážitcích lze objednat v zákaznické sekci 
 • zážitky či jiné služby lze zakoupit uvnitř zákaznické sekce 
 • dárkové poukazy lze downloadovat uvnitř zákaznické sekce 
 • poskytnutá data se nezveřejňují na internetu 
 • účet lze kdykoliv bezplatně zrušit, použije-li uživatel dostupné strojové řešení 
 • zrušením zákaznického účtu se odstraní 
 • osobní údaje osobní údaje lze aktualizovat 
 • na okres bydliště se ptáme proto, abychom vás mohli čas od času pozvat na akce konané ve vašem regionu 
 • v zákaznické sekci se zobrazují detaily vašich objednávek (zjistíte zde, zda agentura přijala vaši platbu) 
 • příjem informačních zpráv lze odhlásit zevnitř zákaznické sekce
 • při zakládání účtu ověřujeme váš e-mail

Kredit 

 • Každý zákazník má právo si služby předplatit. Pro předplacení služeb slouží kredit. 
 • Kredit je nejrychlejší a nejkomfortnější způsob úhrady poukazů a služeb. 
 • Kredit se předplácí tak, že zákazník poukáže na účet 2801242586 /2010  libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem objednávky.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). 
 • Příklad: Zašle-li zákazník částku 900 Kč, bude mu navýšen kredit o 900 bodů. 
 • Aktuální výše kreditu je zobrazena v zákaznické sekci. 
 • Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno). 
 • Kredit je rovněž využíván jako kompenzace pro zákazníky za takové akce, které z vážných důvodů byly zrušeny ze strany pořadatele. 
 • Kredit využijete na uhrazení poukazů či jiných služeb/produktů. Kredit nelze zákazníkovi zaslat zpět. 
 • Kredit může být na žádost zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného zákazníka.

Úhrady z kreditu 

Má-li zákazník při svém zákaznickém účtu kredit, může jej využít na částečnou nebo úplnou úhradu objednaného zážitku. Je-li cena zážitku vyšší jak výše kreditu, zákazník uhradí jen rozdíl, který mu automaticky vyčíslí objednávkový systém. Využije-li zákazník úhradu kreditem, bude jeho výše ponížena o využitou hodnotu. Aktuální stav kreditu je zobrazován v zákaznické sekci.

Kdo se může účastnit akcí 

Držitelé platného poukazu (voucheru) nebo vstupenky, jež opravňuje k účasti.

Účast na zážitku 

Konkrétní termín vždy řádně rezervujte. Choďte vždy včas. Služby odebírejte v předem domluveném časovém okně. 

Aktivity vyžadují bezpečnostní proškolení a vybavení výstrojí. Nestihnete-li začátek proškolení, instruktor vám nebude moci povolit účast na rizikové aktivitě z důvodu vaší vlastní bezpečnosti. 

Z časových důvodů nebude možné vám poskytnout extra zaškolení a instruktor má právo vás nezačlenit do dalšího programu. 

Berte na vědomí, že při venkovních aktivitách si můžete zamazat, namočit, zničit oděv či obuv a dle toho se odívejte. Aktivity provozujete na vaši odpovědnost a riziko, před aktivitou budete muset svým podpisem stvrdit proškolení a seznámení se s riziky a pravidly či způsobem použití výstroje. Za nezletilé dokument podepisují zákonní zástupci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na zážitku takové zákazníky, kteří odmítli podepsat požadované dokumenty. Vždy dbejte pokynů instruktorů a pověřených osob.

Jaký druh komunikačních kanálů využíváme Již při vytváření účtu volíte, zda a jak chcete být informovaní o budoucích zážitcích ve vašem okolí.

Máte možnost:

 • povolit příjem SMS a/nebo emailů
 • zakázat příjem SMS a/nebo emailů 

Povolíte-li příjem, bude vám čas od času zaslána pozvánka na zajímavé události. Příjem pozvánek můžete kdykoli upravit buď na <auto@auto-moto-zazitky.cz> nebo zevnitř zákaznické sekce.

Užití vlastní výstroje 

U některých událostí povolujeme použití vlastního vybavení/výstroje. V detailu zážitku je toto uvedeno. Dodavatel si vyhrazuje právo nepovolit účastníkům použití vlastní výstroje. 


Dotazy na obsazenost a stav rezervací 

Provozovatel zřídil samoobslužnou zákaznickou sekci pro účely rezervace vhodných termínů konání. Prosíme zákazníky, aby tohoto rezervačního systému využívali. 

Informace o aktuální obsazenosti neposkytujeme, tyto vám může poskytnout instruktor dané aktivity. Vzhledem k počtu pořádaných akcí není v časových možnostech koordinátorů odpovídat zájemcům na jejich dotazy ohledně počtu zákaznických rezervací na daném termínu zážitku. Rádi bychom udrželi nízkou cenu zážitků, a proto nechceme najímat další administrativní personál a telefonisty. Děkujeme za pochopení. 

Nemusíte se obávat, pakliže by se zážitek konat nemohl, budeme vás kontaktovat a vaši účast včas odvoláme. Dodavatel se věnuje uzávěrce rezervací daného zážitku nejpozději 1 den před konáním a odešle zprávu o zrušeném termínu takovým zájemcům, kteří si včas svou účast rezervovali a/nebo uplatnili poukaz.

Platby

Pro úhradu poukazů použijte následující metody: 

 • bankovní převod  2801242586 /2010 
 • zadáním příkazu k úhradě z pobočky vaší banky na účet 2801242586/2010 
 • zasláním poštovní poukázky z pobočky České Pošty na účet 2101242585/2010 (adresát: SPORTKURZ s.r.o.; Komenského 1361, 511 01 Turnov) 
 • vložením hotovosti na účet 2801242586/2010 na jedné z poboček Fio banky, a.s. 
 • platbu nezapomeňte označit variabilním symbolem (číslo objednávky) Platby ze zahraničí: Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v jiných  měnách než CZK: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic; IBAN: CZ0220100000002801242586, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Mám obavy, mohu přijít se známým? 

Není-li v detailu zážitku výslovně zakázáno, můžeš s sebou vzít i známého jako doprovod. Většina zážitků je určena pro dvojice, páry či skupiny. Máš-li o zážitek zájem, ale nemáš-li odvahu se účastnit sám(a), domluv se s přáteli a přijďte ve dvou či jako skupina. Je-li vás více, požádejte o extra termín jen pro vaši skupinu. 


Změna místa či času konání akce 

Bude-li nutné změnit čas či místo konání akce, pak vás dodavatel o změně informuje (emailem nebo SMS). Na změnu budou upozorněni jen takoví zákazníci, kteří si řádně rezervovali svou účast. Za změnu v termínu konání se považuje i změna v čase zahájení téhož dne o více jak 60 minut. 

Zrušení termínu ze strany dodavatele 

Koordinátor kontroluje nejpozději den před zahájením zážitku stav účastníků. Nebyla-li naplněna minimální kapacita pro daný zážitek, zážitek může být zrušen. O případném zrušení termínu zážitku se dozvíte převážně formou SMS nebo telefonním hovorem. Zruší-li agentura termín, vyhrazuje si právo službu dodat v termínu náhradním. Nepodaří-li se stanovit náhradní termín pro zaneprázdněnost zákazníka, instruktora, obsazenost strojů či polygonu v daném roce/sezóně, bude termín stanoven v roce či sezóně budoucí. Nebude-li možné službu dodat v jiném náhradním termínu, vyhrazuje si provozovatel či dodavatel právo zákazníkovi již uhrazenou cenu zážitku refundovat formou navýšení zákaznického kreditu. V takovém případě bude zákazníkovi navýšen kredit o hodnotu poukazu/cenu zážitku. Zákazník smí kredit využít na uhrazení jiného zážitku na webovém portále a to ve smluvené době platnosti kreditu.
 

Zrušení účasti ze strany zákazníka 

Svou účast na události smíte kdykoliv zrušit. V popisu každého zážitku jsou uvedeny storno podmínky. Podmínky daného zážitku jsou nadřazeny podmínkám obecným. Dle podmínek vám bude umožněno si vybrat náhradní termín, případně bude navýšen kredit, za který si budete moci zakoupit poukaz na jiný zážitek. Více v Obchodních podmínkách

Přístupové údaje 

Přihlašovací jméno (login) si každý volí sám při registraci. První heslo vám systém přidělí, to lze kdykoliv v zákaznické sekci změnit. Ke každému účtu se váže jedna e-mailová adresa. Rekapitulaci přihlašovacích údajů obdržíte e-mailem. Údaje si pečlivě uchovejte, poznamenejte si e-mail, jež jste použili. Zapomenutý login a heslo lze obnovit na https://www.auto-moto-zazitky.cz/ucet/


Obnova hesla a loginu

Přístup do zákaznické sekce můžete znovu získat. Na https://www.auto-moto-zazitky.cz/ucet/ vložte do volného pole e-mailovou adresu a na e-mail vám přijde zpráva, po kliknutí na uvedený odkaz budete přesměrováni do formuláře, kde si zvolíte heslo nové.


Deaktivace pozvánek na budoucí události a newsletterů 

Nechcete-li být informováni o budoucích termínech naplánovaných zážitků nebo novinkách poskytovatele, můžete si příjem informačních zpráv zrušit. Zrušit můžete jak příjem e-mailů, tak SMS. Deaktivaci provedete buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: https://www.auto-moto-zazitky.cz/ucet/; potřebujete znát e-mail, který byl použit.


Zrušení účtu a výmaz osobních údajů 

Účet a veškeré poskytnuté údaje můžete zcela odstranit. Smazáním účtu ztratíte kredit, informace o historických objednávkách a platbách či benefity. Tento úkon nelze vrátit zpět. Výmaz provedete buď uvnitř zákaznické sekce nebo zasláním emailu na <ou@auto-moto-zazitky.cz>, potřebujete znát e-mail, který je propojen s účtem.


Reklamace 

Reklamace lze podávat formou e-mailové zprávy na  <podpora@auto-moto-zazitky.cz> ; Provozovatel má na vyřízení reklamace 30 pracovních dní. Reklamace se řídí vlastnostmi daného zážitku a Obchodními podmínkami.

Společnost SPORTKURZ s.r.o. provozuje rovněž:

www.sportcourses.cz 

www.bavimeHrou.cz