Auto Moto Zážitky

Nový dodavatel zážitků

Společnost SPORTKURZ s.r.o. nabízí dlouhodobou spolupráci všem dodavatelům motoristických zážitků (dále jen agentura). Naše webové portály se mohou stát dalšími prodejními kanály pro vaše služby.

Pro prodej využíváme těchto vlastních domén: 

 

www.auto-moto-zazitky.cz
www.sportcourses.cz
www.wowzazitky.eu
www.offroadkurzy.cz
www.snowdrive.cz

Spolupráci nabízíme převážně:

 • sportovním trenérům a instruktorům se zájmem si přivydělat
 • klubům a spolkům, které si chtějí rozšířit spolkový majetek tím, že budou vyučovat sporty (mají živnostenský list na vedlejší ziskovou činnost)
 • OSVČ podnikatelům a menším firmám, které dodávají veřejnosti zážitky

Jaké zážitky můžeme na webových portálech prodávat:

 • sportovní kurzy
 • adrenalin, netradiční zážitky
 • odborné workshopy
 • organizované vyjížďky a expedice
 • účast na amatérských závodech

Délka zážitků:

 • jednodenní i vícedenní
 • od 5 minut do 14 dní

Kde se zážitky mohou konat:

 • uvnitř i venku
 • v ČR i zahraničí

Smluvní vztah může být:

 • exklusivní (jsme jediným vašim prodejním kanálem)
 • neexklusivní (jsme jedním z prodejních kanálů)

Co chceme za prodej vašich služeb?

Možnost nakupovat vaše služby levněji abychom mohli služby prodávat za shodnou cenu jako vy, přitom vytvářeli zisk (nakupovat budeme např. o 20% levněji než je vaše běžná cena).

Jako dodavatelé si sami stanovíte: 

 • vlastnosti zážitku a cenu
 • délku a místo konání zážitku
 • požadavky na minimální a maximální počet účastníků
 • délku platnosti dárkových poukazů
 • kolik dní předem je nutné rezervovat účast
 • kolik dní před zahájením může zákazník zrušit již domluvený termín konání, aniž by mi propadl voucher

Jaké kroky činí zákazník v souvislosti s objednáním zážitku?

1. objednání na webovém portále
2. uhrazení faktury, která přišla na mail
3. vytištění dárkového poukazu, který byl zaslán na mail
4. objednatel buď poukaz daruje, nebo využije osobně
5. kontaktování dodavatele zážitku za účelem domluvení termínu konání
6. odebrání služeb
7. ohodnocení spokojenosti s dodavatelem

Jaké kroky činí zážitková agentura v souvislosti s objednávkou?

1. vytvoření popisu zážitku, popsání vlastností nabízené služby, vložení zážitku do nabídky na webu
2. zpracování zákaznické objednávky
3. vystavení faktury, zaslání pokynů pro uhrazení objednaného zážitku
4. spárování platby, vložení kontaktních údajů na dodavatele do voucheru
5. zaslání dárkového poukazu objednateli
6. ověření platnosti voucheru na https://www.auto-moto-zazitky.cz/rezervace/
7. předání kontaktů na zákazníka dodavateli
8. vyplacení honoráře dodavateli
9. vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníka s dodavatelem

Jaké kroky činí dodavatel zážitku v souvislosti se zákaznickou objednávkou?

1. zaznamenání kontaktů na zákazníka
2. ověření platnosti poukazu na www.auto-moto-zazitky.cz/rezervace/
3. kontaktování zákazníka za účelem domluvení oboustranně vhodného termínu konání
4. dodání služeb zákazníkovi
5. označení odbavených poukazů v instruktorské sekci (do 2 dní od odbavení)
6. vystavení a zaslání faktury na <provize@sportcourses.cz>

Povinnosti našich obchodních partnerů:

 • dodat službu v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém si ji zákazník objednal
 • odbavit všechny zákazníky, kteří si službu zakoupili v období, kdy nabídka byla zveřejňována na webu
 • dodat službu zákazníkovi v co nejkratší lhůtě
 • nepodmiňovat dodání služeb odebráním jiných zpoplatněných služeb či příplatků
 • být na příjmu, volat zpět na zmeškané hovory, usilovat o snadnou domluvu termínu konání
 • neprodleně oznámit agentuře jakékoliv změny, zejména kontaktní údaje a požadavky na změnu vlastností zážitku
 • pravidelně označovat v instruktorské sekci již odbavené poukazy
 • jednou za čas (případně jednou do měsíce) zaslat agentuře přehled odbavených poukazů s výzvou k uhrazení honoráře (podnikatelé vystavují fakturu, s nepodnikateli je uzavřena smlouva o dílo)
 • trvale odstranit veškeré kontaktní a osobní údaje na zákazníky do 7 dní od vyplacení honoráře agenturou
 • motivovat k dokoupení dalších účastníků či příplatků na webu agentury takové zákazníky, kteří si služby původně zakoupili na webech agentury
 • o agentuře mluvit vždy v dobrém, nekazit její dobré jméno

Dodavatel, který má zájem spolupracovat, zašle agentuře:

 • licence a oprávnění činnost provozovat
 • podklady pro tvorbu nabídky (fotografie či odkazy na videa, jež nejsou v rozporu s právy jiných osob)

Agentura:

 • zpracuje dodané materiály
 • zašle dodavateli žádost o důkladnou kontrolu zpracované nabídky zobrazované na webové stránce
 • po kontrole textů a vlastností začne zážitek prodávat

Dodavatel bere na vědomí, že:

 • agentura využívá smluvních partnerů pro prodej poukazů, těmto externím firmám náleží až 35% z prodejní ceny zážitků
 • agentura veškeré příjmy přiznává a daní, honoráře může vyplatit jen oficiální cestou (přednostně bezhotovostně) na základě faktury nebo smlouvy o dílo
 • po zavedení nové služby či zážitku se výsledek intenzivní propagace projeví cca po 6 měsících od spuštění propagace
 • nové zážitky začnou zákazníci kupovat převážně s odstupem 3 až 8 měsíců
 • tvorba detailu (popisu) zážitku zabere agentuře 2 pracovní dny
 • lhůta pro zařazení zážitku do balíku intenzivně propagovaných zážitků pomocí smluvních prodejců může být 2 měsíce
 • jednou odsouhlasený charakter zážitku se pracně a náročně upravuje, jakékoliv úpravy na již propagovaném zážitku mají za následek zastavení prodeje zážitku, opětovné zahájení prodeje může nastat po 4 měsících od zastavení

Dodavatel bere na vědomí, že:

 • agentura využívá smluvních partnerů pro prodej poukazů, těmto externím firmám náleží až 35% z prodejní ceny zážitků
 • agentura veškeré příjmy přiznává a daní, honoráře může vyplatit jen oficiální cestou (přednostně bezhotovostně) na základě faktury nebo smlouvy o dílo
 • po zavedení nové služby či zážitku se výsledek intenzivní propagace projeví cca po 6 měsících od spuštění propagace
 • nové zážitky začnou zákazníci kupovat převážně s odstupem 3 až 8 měsíců
 • tvorba detailu (popisu) zážitku zabere agentuře 2 pracovní dny
 • lhůta pro zařazení zážitku do balíku intenzivně propagovaných zážitků pomocí smluvních prodejců může být 2 měsíce
 • jednou odsouhlasený charakter zážitku se pracně a náročně upravuje, jakékoliv úpravy na již propagovaném zážitku mají za následek zastavení prodeje zážitku, opětovné zahájení prodeje může nastat po 4 měsících od zastavení

Rozumím tomu, že úkolem agentury je:

 • zpracování mnou dodaných podkladů a vyhotovené prezentace zážitku
 • zveřejňování nabídky, prodej zážitku na vlastním webu či webech smluvních partnerů
 • vystavovat zákazníkovi potvrzení (poukaz) o nároku čerpat služby
 • předávat dodavateli kontakty na zákazníky
 • předávat zákazníkům kontakt na dodavatele

Agentura si vyhrazuje právo ukončit prodej zážitku v případě, že:

 • dodavatel nebo jeho zástupce nedostatečně komunikuje s agenturou
 • agentura obdržela stížnosti zákazníků na obtížnou domluvu s dodavatelem ohledně termínu konání
 • čekací lhůta na odbavení zákazníka je až příliš dlouhá, na vině je dodavatel
 • dodavatel nezasílá pravidelně agentuře přehled o odbavených poukazech
 • dodavatel zákazníkům nedodal služby v předem domluveném rozsahu či kvalitě
 • o zážitek není ze strany zákazníků zájem
 • dodavatel pozbyl licence či oprávnění činnost provozovat

Máte-li zájem spolupracovat, kontaktujte zážitkovou agenturu na:

Email: info@auto-moto-zazitky.cz

Tel.: +420 777 640 202